Informacje o firmie:

L-ROAD Sp. z o.o. powstała z inicjatywy inżynierów z długoletnim doświadczeniem w branży budowlanej, potwierdzonym realizacją wielu inwestycji na kluczowych stanowiskach kadry zarządzającej. Sukcesy pomysłodawców L-ROAD w realizacji dużych i skomplikowanych obiektów budowlanych wynikają ze zdobytej wiedzy w trakcie kariery zawodowej, na wszystkich szczeblach kadry inżynierskiej pracującej na budowie. Wieloletnia praca pod presją czasu, chęć ciągłego rozwoju, konsekwencja w działaniu oraz zawodowa ambicja, zdecydowały o kontynuowaniu kariery w dobrze znanej branży, pod nową nieznaną marką.

Założony cel to realizacja inwestycji jako generalny wykonawca dla inwestorów prywatnych i publicznych na terenie całego kraju,  charakteryzująca się rzetelnym podejściem do wykonywanych zadań, otwartą współpracą z inwestorem oraz wysoką jakością wykonywanych robót. Początki firmy to czas ciężkiej pracy związany z tworzeniem solidnego fundamentu w postaci doświadczonej i kompetentnej kadry oraz zdobyciem zaufania w środowisku budowlanym. Pierwsze kontrakty to pojedyncze asortymenty robót z powierzonych materiałów jako dalszy podwykonawca.

Rozwój nowego przedsiębiorstwa i osiągnięcie celu w obecnej rzeczywistości możliwe jest tylko poprzez zdobycie zaufania firm z długoletnim stażem o ugruntowanej pozycji na rynku, które zgodzą się na współpracę przy realizacji naszych kontraktów. W 2015 roku rozpoczęliśmy współpracę z P.P.M.B Bosta Beton Sp. z o.o., TEKA Maszyny Budowlane Sp. z o.o., Peri Polska Sp. z o.o., „ACEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA którym jesteśmy wdzięczni za okazane zaufanie. To pozwala nam na podejmowanie nowych działań i otwiera możliwość realizacji coraz większych i trudniejszych inwestycji.

Również w 2015 roku rozpoczęliśmy wykonywanie inwestycji na terenach jednostek wojskowych w województwie pomorskim i małopolskim. Wyniki naszej pracy są efektem dobrej organizacji, niezawodnego działania i umiejętności współpracy z klientami. Terminowość, bezpieczeństwo pracy i uczciwa realizacja powierzonych zadań to nasze priorytety. Działania zarządu L-ROAD Sp. z o.o. polegają m.in. na ciągłej i dogłębnej analizie sektora budowlanego, a także zmierzają do zapewnienia spółce dynamicznego, ale również bezpiecznego rozwoju. Podejmujemy racjonalne i przemyślane decyzje, z uwzględnieniem dłuższej perspektywy czasowej. Sprawdzamy się w pracach skomplikowanych i wymagających pełnej dyspozycyjności. To wszystko daje naszym klientom pewność, że prace zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami.

Nie boimy się zadań nietypowych. Nasza firma jest otwarta na zlecenia, które odbiegają od standardowych. Z dobrym projektem prac, twórczym myśleniem i innowacyjnym podejściem możemy zrealizować to, co dla innych jest niewykonalne.

Zapraszam do współpracy,
Jarosław Smarżewski
Prezes Zarządu

konstrukcje stalowe
i prefabrykaty żelbetonowe

instalacje elektryczne
i energetyczne

instalacje wodno - kanalizacyjne

roboty ziemne,
nawierzchnie drogowe

prace wykończeniowe
i wiele innych...